"Ficus aurea", where ficus is the key word. "Ficus aurea" shows the closeness between fact and fiction, and how identically they function. My work is composed of the juxtaposition between the story by Katia Petrowskaja "Fikus" (on the evacuation of the Ukrainian Jews from Kiev during WWII) and the picture of a plant – ficus aurea (eng. Giant strangler fig) – wrapped around a cart wheel. Although the photography was taken in different times and place, it complements the story of evacuation.
............................
„Fikus” – fikus to słowo klucz. „Fikus” pokazuje jak blisko jest fakt i fikcja, jak identycznie działają. Moja praca polega na zestawieniu oryginalnego opowiadania Katji Petrowskiej pt. „Fikus” (jest to opowieść o ewakuacji ukraińskich rodzin Żydowskich z Kijowa w czasie II wojny światowej) z fotografią rośliny – fikusa oplatającego koło wozu. Mimo, że fotografia pochodzi z innego czasu i miejsca, jednak dopełnia historię ewakuacji.
Ficus aurea encasing wagon wheel / time and place: 1918, Florida
Ficus aurea encasing wagon wheel / time and place: 1918, Florida
Ficus aurea encasing wagon wheel | Fikus obrastający koło wozu
Archival photo | Image Number: SM0767 | Year: 1918 | Date Note: Photographed at reservation of Charles Deering, Cutler,  Florida. | May 1918. | Series Title: General: JK Small collection Photographer/Personal Author: Small, John Kunkel,  1869-1938. | Physical Description: 1 glass photonegative - b&w - 5 x 7 in. | Subject Term: Ficus aurea | Geographic Term: Charles Deering Estate (Cutler, Fla) Cutler (Fla)
Katja opowiada historię rodzinną z czasów II wojny światowej, którą usłyszała kiedyś z ust swojego ojca. Dlaczego pisze akurat o fikusie? Bo fikus uratował jej ojcu życie. Jest rok 1941 i kto może ucieka z Kijowa — trwa ewakuacja rodzin wraz z całym dobytkiem; każdy bierze ze sobą co się da. Ojciec Katji (wówczas kilkuletnie dziecko) również ucieka, ale w wozie transportowym już brakuje miejsca. Ktoś usuwa z niego fikusa — duży kwiat w donicy — i dzięki temu  uzyskane zostaje miejsce dla chłopca. Człowiek zamiast kwiatu. Katja zapamiętuje tę historię szczególnie dobrze, właśnie ze względu na wyjątkową rolę fikusa. Pewnego dnia Katja wspomina razem z ojcem czasy wojny i przypomina mu historię jego ucieczki z Kijowa, o której sama zresztą się kiedyś od niego dowiedziała. Co się okazuje: ojciec nie pamięta o żadnym fikusie! Pamięta dokładnie wszystkie szczegóły ewakuacji — historia referowana przez Katję zgadza się we wszystkich detalach za wyjątkiem fikusa… Nie mogą się nadziwić skąd wziął się w opowiadaniu fikus. Każdy jest pewien swojej wersji. Po jakimś czasie ojciec zaczyna powątpiewać w swoją wersję, ale nie jest do końca pewien czy był tam fikus, czy nie. Chociaż fikus był lub mógł być jak najbardziej rzeczywistym przedmiotem, można pomyśleć, że w zasadzie nie chodzi o fikusa, ale o słowo fikus.
Fikus, fikcja, fantazja, forma, formuła, fremdsprache, freund, future, foe, Feind.
„Fikus” jako figura językowa uratowanego przez fikusa człowieka.
Fikus to fabuła o tym jak język ratuje życie.
Małgorzata Szandała
Historia fikusa pochodzi z książki Katii Petrowskiej "Może Estera".

..............................................
[EN]
Katja tells the family story from 2nd WW, which she heard once from her father. Why does she write about the potted fig tree? Because the fig tree saved her father’s life. It is 1941 and everyone escapes Kiev, the families are being evacuated with their belongings, everyone takes what they can. The Katja’s father who is several years old at that time escapes as well, but in the transport truck there is no place for him. Somebody removes a fig tree from the car, a huge plant in a flowerpot, so a little space for the boy is made. A man replaces the pot plant. Katja remembers it very well because of the special role of the fig tree. One day Katja talks with her father about the war times and reminds him the story of his escape from Kiev, which he told her himself some time ago. It turns out the father doesn’t remember the fig tree at all! He remembers all the details of evacuation, all the details match the story Katja is telling him, apart from the potted fig tree… They are amazed and can’t understand where did this fig tree came from, and how it entered the story. Both are absolutely convinced their version is true. After some time the father starts to doubt his version, but still he is not sure whether the fig tree was or wasn’t there. Although it could be a real object, one can wonder whether it is about the potted fig plant, or the word „fig” itself. A fig tree, fig, figa, fiction, fantasy, form, formula, fremdsprache, freund, future, foe, Feind.
„A fig” as a figure of speech that represents the man saved by the fig tree.
A fig as a storyline about the language that can save life.

Małgorzata Szandała
The story about the fig tree comes from the book "Maybe Esther" by Katja Petrowskaja.


Back to Top