"FREI-BESETZT" ("FREE-OCCUPIED") is a work realised at the Berlin Tempelhof Airport. The airport, expanded and modernised soon before WWII by the national-socialist government is nowadays an open public space. Just like the communication that I am trying to read out from the light signal, no longer in use, this area is full of contradictions: it is both free and occupied. Empty and populated.
By using a fluorescent chewing gum I highlight both words: FREE and OCCUPIED on the old light signal.

Location: front entrance to Tempelhof airport in Berlin
Chewing gums densely covering the remains of Berlin Wall. Inspiration for my intervention.
Chewing gums densely covering the remains of Berlin Wall. Inspiration for my intervention.
„Frei / Besetzt” zaczyna „świecić” po wyklejeniu wszystkich miejsc na powierzchni szyby, odpowiadających diodom, przy pomocy fluorescencyjnej gumy do żucia. Tak jak w poprzednich działaniach, których celem jest zawsze próba wydobywania znaczeń, aby do nich dotrzeć, potrzebny jest mi jakiś katalizator. Może to być mały akt wandalizmu w miejscu publicznym i na publicznym mieniu. Tym razem będzie to „zniszczenie” (zabytkowej już) tablicy informacyjnej parkingu lotniska Tempelhof przez oblepienie jej gumą do żucia. Gumę do żucia znajdziemy powdeptywaną w chodniki, schody, posadzki, poprzylepianą do ławek i innych obiektów. Banalna rzecz, nie rzucająca się w oczy część przestrzeni miasta jest śladem ludzi w nim żyjących. Jednak doklejanie jej na pozostałościach muru berlińskiego staje się znaczącym gestem — gestem symbolizującym dołączenie do pewnej wspólnoty będącej w konkretnej sytuacji politycznej. Jest manifestacją uczestnictwa w tym miejscu, czasie i kontekście.
Innym aspektem, na który chcę zwrócić uwagę w mojej pracy, jest zdolność samej przestrzeni do transformacji — przeistoczenia. Pomimo zachodzących zmian różne elementy ze sobą współistnieją — lotnisko rozbudowane i wykorzystywane niegdyś przez nazistowski rząd, dziś jest wolną przestrzenią publiczną udostępnioną mieszkańcom, jednak jego forma niewiele się zmieniła.


guma do żucia — rodzaj słodyczy przeznaczony do żucia, a nie łykania. Tradycyjnie produkowana była z chicle, mleczka otrzymywanego przez nacięcie pnia sączyńca. Obecnie z powodów ekonomicznych i jakościowych wykonywana jest z polimerów. Współcześnie używa się poliizobutylenu, będącego niezwulkanizowaną formą syntetycznej gumy, czasem z dodatkiem polioctanu winylu.
wandalizm — niszczenie bez wyraźnego powodu cudzego mienia, zwłaszcza publicznego. Słowo pochodzi od starożytnego germańskiego plemienia Wandalów wsławionego barbarzyńskim zniszczeniem zdobytego Rzymu. W tym pejoratywnym znaczeniu, po raz pierwszy słowo wandalizm użyte zostało w XVIII -wiecznej Francji.


Back to Top